Leraar: een professie met perspectief 1 | Een veelzijdig beroepsbeeld

Deel 1 ‘Een veelzijdig beroepsbeeld’ van het drieluik ‘Leraar: een professie met perspectief’, gaat in op de vraag hoe het denken in termen van loopbanen kan bijdragen aan een aantrekkelijk beroep en aan de passie van leraren en hoe leraren hun expertise ontwikkelen gedurende die loopbaan | 2020

Hoofdstukken

Leraar: een professie met perspectief 2 | Verbreding en verdieping in het beroep

Deel 2 ‘Verbreding en verdieping in het beroep’ van het drieluik ‘Leraar: een professie met perspectief’, gaat dieper in op de inhoud van de diverse ontwikkelrichtingen in het beroep en loopbaanmogelijkheden van de leraar, en hoe leraren zich daarin verder kunnen ontwikkelen | 2020

Hoofdstukken

Leraar: een professie met perspectief 3 | De leeromgeving van leraren

Deel 3 ‘De leeromgeving van leraren’ van het drieluik ‘Leraar: een professie met perspectief’, beantwoordt de vraag hoe de individuele en gezamenlijke professionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling van leraren kunnen worden bevorderd | 2020

Hoofdstukken
 • Cover
 • H1 | Ontwikkelruimte voor teams
 • H2 | Teamleren stimuleren
 • H3 | De school als professionele leergemeenschap
 • H4 | Bevorderen van netwerken
 • H5 | Professionele ontwikkeling in de opleidingsschool
 • H6 | Bevorderen van een onderzoekscultuur
 • H7 | De rol van evaluatie voor loopbaanontwikkeling
 • H8 | Strategisch personeelsbeleid als motor
 • H9 | Gespreid leiderschap
 • H10 | Een dynamisch leraarberoep vraagt om een systeembrede aanpak
 • Auteurs

Bestel drieluik

Het drieluik is tot stand gekomen in samenwerking met Didactief/Ten Brink Uitgevers. U kunt de boeken bestellen op de website van Ten Brink Uitgevers.

Online bestellen
Test