Beroepsbeeld leraar VO | Over ontwikkelrichtingen en groei van leraren in het onderwijs

‘Een beroepsbeeld voor de leraar’ gaat over ontwikkelrichtingen, loopbaanmogelijkheden en groei van leraren in het onderwijs. Het moet uitdagen en inspireren tot verdere inkleuring op lokaal niveau, uitnodigen tot kritische bevraging en tot het aanvullen of juist weglaten van elementen. Het beroepsbeeld is – in andere woorden – vooral bedoeld als startpunt voor dialoog | 2017

Download

Beroepsbeeld MBO-docent | Ontwikkeling van starter tot expert

Het Beroepsbeeld mbo-docent heeft als doel: een beeld ontwikkelen dat draagvlak heeft en herkend wordt vanuit verschillende perspectieven. Daarmee worden de ontwikkelingsmogelijkheden in het beroep van mbo-docent inzichtelijk gemaakt en ontstaat een gemeenschappelijke taal over docentschap in het mbo | 2019

Download

Beroepsbeeld medewerker IKC | Perspectieven voor medewerkers in een interprofessioneel team

Het beroepsbeeld IKC biedt medewerkers binnen IKCs handvatten om na te denken over hun ontwikkeling en loopbaan. Tegelijk biedt het ook leidinggevenden binnen IKCs handvatten om medewerkers te ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling en mogelijkheden om meer aandacht te besteden aan loopbaanbeleid | 2019

Download