Een beroepsbeeld voor de leraar: Over ontwikkel-richtingen en groei van leraren in het onderwijs

Een beroepsbeeld
voor de leraar

De publicatie ‘Een beroepsbeeld voor de leraar’ is het resultaat van gezamenlijke ontwerpsessies van schoolbesturen, lerarenopleidingen en het Ministerie van OCW over doorlopende leer- en ontwikkellijnen voor leraren. De sessies versterkten het besef dat er een andere benadering nodig is om verder te komen: we moeten denken vanuit het ontwikkelperspectief van leraren en hun onderwijs, in plaats van te redeneren vanuit organisatie- en sectorbelangen.

Deze publicatie gaat over het beroep van leraar en over loopbaanmogelijkheden binnen dat beroep, maar is niet bedoeld als blauwdruk of als mal. De publicatie moet uitdagen en inspireren tot verdere inkleuring op lokaal niveau, moet uitnodigen tot kritische bevraging en tot het aanvullen of juist weglaten van elementen. Deze notitie is – in andere woorden – vooral bedoeld als startpunt voor dialoog.

Symposium ‘Leraar: een professie met perspectief’

Op dinsdag 4 februari 2020 organiseren Marco Snoek, Bas de Wit en Jurriën Dengerink in samenwerking met het Platform Samen opleiden & Professionaliseren VO een symposium ter gelegenheid van de presentatie van het vervolg op het ‘Beroepsbeeld voor de leraar’. Dit vervolg bestaat uit een set van drie boeken over het versterken van loopbaanmogelijkheden voor leraren.

Meer lezen & aanmelden

Contact

Voor meer informatie of een vraag aan één van de auteurs, kunt u contact opnemen via info@beroepsbeeldvoordeleraar.nl

Contact

Over de auteurs

  • Marco Snoek is lector Leren & Innoveren bij het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam.
  • Bas de Wit is senior beleidsadviseur bij de VO-raad. Hij houdt zich onder meer bezig met de professionele schoolorganisatie, lerarenbeleid, de lerarenopleidingen en de beroepskwaliteit van leraren en schoolleiders.
  • Jurriën Dengerink is medewerker onderwijsontwikkeling bij de Faculteit voor Gedrags- en Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit en was tot eind 2017 secretaris van de Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen van de VSNU.
  • Willem van der Wolk was tot eind 2017 programmasecretaris van de VSNU Lerarenagenda, en projectleider van het project Begeleiden Startende Leraren in Zuid-Holland.
  • Nienke Wirtz is projectleider bij de VO-raad en verantwoordelijk voor het project Samen opleiden en professionaliseren.
  • Sabine van Eldik is onderwijskundige aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en werkt als beleidsmedewerker bij het Instituut voor Leraar en School en als regisseur kwaliteitszorg deeltijd flexibilisering bij het HAN deeltijdteam, en is secretaris van het Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten (ADEF).

En met dank aan alle betrokken die door hun inbreng in verschillende gesprekken deze publicatie hebben verrijkt met hun inzet, het meedenken en de kritische reflecties bij eerdere versies van de tekst.