Beroepsbeelden

Beroepsbeeld | VO & PO

Een beroepsbeeld voor de leraar: over ontwikkelrichtingen en groei van leraren in het onderwijs
Deze publicatie gaat over het beroep van leraar en over loopbaanmogelijkheden binnen dat beroep. Het is niet bedoeld als blauwdruk of als mal, maar daagt uit en inspireert tot kritische bevraging en verdere inkleuring op lokaal niveau.

Bekijk

Beroepsbeeld | MBO

Beroepsbeeld MBO-docent | Ontwikkeling van starter tot expert
Het beroepsbeeld laat de verschillende facetten van het beroep zien en de ontwikkelmogelijkheden die daarbinnen te onderscheiden zijn. Het is te beschouwen als een landkaart die handvatten biedt voor loopbaanontwikkeling, loopbaankeuzes en loopbaanbeleid.

Bekijk

Beroepsbeeld | IKC

Beroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum
Het beroepsbeeld IKC biedt medewerkers binnen IKC’s handvatten om na te denken over hun ontwikkeling en loopbaan. En het helpt leidinggevenden om medewerkers te ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling en biedt mogelijkheden om meer aandacht te besteden aan loopbaanbeleid.

Bekijk

Drieluik

Drieluik ‘Leraar – een professie met perspectief’

In het drieluik Leraar: een professie met perspectief wordt op basis van inzichten uit onderzoek verkend hoe leraren door professionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling een uitdagend beroep houden waarmee ze hun leerlingen kunnen blijven inspireren. De publicaties zijn uitgegeven door Didactief.