Deze website gaat over loopbaanontwikkeling van leraren. Loopbaanontwikkeling is van belang omdat leraren daarmee met passie en betrokkenheid blijven werken in het onderwijs. Startpunt van loopbaanontwikkeling is een gezamenlijk beeld van een dynamisch beroep. Zo’n beroepsbeeld biedt een perspectief op loopbaanontwikkeling en mogelijkheden voor doorgaande professionele ontwikkeling in het leraarsberoep.

Op deze site hebben we verschillende beroepsbeelden en inzichten ten aanzien van loopbaanontwikkeling van leraren bij elkaar gebracht in de hoop leraren, schoolleiders en lerarenopleiders te inspireren bij het vormen en ondersteunen van aantrekkelijke en gevarieerde loopbanen in het onderwijs.

Voor meer informatie of een vraag aan één van de auteurs, kunt u contact opnemen via info@beroepsbeeldvoordeleraar.nl