Nieuw | Dialoogapp voor docent en team

De beroepsvereniging Opleiders MBO BVMBO heeft bij de publicatie van het beroepsbeeld voor de docent MBO een set dialoogkaarten en een app ontwikkeld in samenwerking met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en de HvA als ondersteuning voor het gesprek binnen teams over kwaliteiten en (ontwikkel)ambities. De gratis app is in te zetten binnen het […]

Lees meer

Interview | “Beroepsbeeld helpt mij richting te geven aan loopbaanontwikkeling bij collega’s”

Het beroepsbeeld is een methode die Terweij gebruikt bij haar gesprekken met collega’s over het functioneren. “Ik schuif ze het plaatje van het beroepsbeeld onder de neus waarop de verschillende kwadranten te zien zijn. Docenten herkennen dit vrijwel altijd gelijk en zeggen: ik zit hier, dat ben ik. Dat geeft dan richting en duidelijkheid. We […]

Lees meer

Beroepsbeeld mbo | Ontwikkeling van starter tot expert

Een docent moet zoveel meer kunnen dan alleen lesgeven. Het Beroepsbeeld mbo-docent geeft docenten en onderwijsteams handvatten om zich verder te ontwikkelen op verschillende gebieden. In een kort filmpje vertellen we u er alles over. Praktijkervaringen docenten Docent omgangskunde, Michael Matulessy en lerarenopleiders Carlijn van Diepen en Anke Bakker vertellen over hun ervaringen met het […]

Lees meer

Inventarisatie | Loopbaantools voor leraren

Het drieluik Leraar: een professie met perspectief dat in februari verscheen geeft schoolleiders en leraren handvatten voor het vormgeven aan en ondersteunen van loopbaanontwikkeling in het onderwijs. Veel leraren, schoolleiders en HR-medewerkers hebben echter ook behoefte aan concrete instrumenten die hen daarbij kunnen helpen. Daarom de oproep om instrumenten die momenteel binnen uw school gebruikt […]

Lees meer

Loopbaanontwikkeling voor leraren | Een overzicht van mogelijkheden

Welke mogelijkheden zijn er voor mijn loopbaan als leraar? Werk ik nog met passie en plezier? Welke ambities en kwaliteiten heb ik? Hoe kan ik die inzetten voor mijn school en leerlingen? Wie zou me kunnen ondersteunen? Deze vragen komen op als leraren nadenken over de ontwikkelmogelijkheden binnen hun beroep. De mogelijkheid om je te […]

Lees meer

Rapport | Supporting teacher and school leader careers

Eén van de manieren om het beroep van leraar aantrekkelijker en inspirerender te maken is het creëren van ontwikkelmogelijkheden binnen het beroep van leraar. In de afgelopen twee jaar heeft een werkgroep van de Europese Commissie zich gebogen over de vraag hoe loopbaanmogelijkheden voor leraren te versterken zijn. De resultaten daarvan zijn nu vast gelegd […]

Lees meer

Rapport | OECD pleit voor loopbaanbeleid in scholen

In het in 2019 verschenen OECD rapport Working and learning together – Rethinking human resource policies for schools wordt ruim aandacht besteed aan loopbaanontwikkeling van leraren. Naast thema’s als HR-beleid binnen scholen, het stimuleren van professionele ontwikkeling in scholen en vraagstukken rond de onderwijsarbeidsmarkt en tekorten en overschotten aan leraren, is er een hoofdstuk gewijd […]

Lees meer

Boeklancering | ‘Leraar: een professie met perspectief’

Op dinsdag 4 februari 2020 verschijnen drie boeken over loopbaanontwikkeling voor leraren. Veel jongeren kiezen niet voor het beroep van leraar omdat ze binnen dat beroep te weinig ontwikkelmogelijkheden zien. Ook veel ervaren leraren verlaten om die reden na verloop van tijd het beroep. Het versterken van loopbaanmogelijkheden kan daarom een belangrijke bijdrage leveren aan […]

Lees meer

Europese perspectieven op loopbanen voor leraren

In 2019 vonden tweede Europese werkconferenties plaats over loopbaanontwikkeling van leraren, georganiseerd door de Working Group Schools van de Europese Commissie. De rol van schoolleiders bij het versterken van loopbaanpaden van leraren In de eerste werkconferentie in Antwerpen in mei stond de vraag centraal over de vraag hoe loopbanen voor leraren versterkt kunnen worden en […]

Lees meer

Symposium ‘Leraar: een professie met perspectief’

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO organiseert samen met initiatiefnemers Jurriën Dengerink, Marco Snoek en Bas de Wit op dinsdag 4 februari een symposium ter gelegenheid van de presentatie van het vervolg op de publicatie Beroepsbeeld voor de leraar uit 2017. Dit vervolg bestaat uit een set van drie boeken over het versterken van […]

Lees meer