Inventarisatie | Loopbaantools voor leraren

Het drieluik Leraar: een professie met perspectief dat in februari verscheen geeft schoolleiders en leraren handvatten voor het vormgeven aan en ondersteunen van loopbaanontwikkeling in het onderwijs. Veel leraren, schoolleiders en HR-medewerkers hebben echter ook behoefte aan concrete instrumenten die hen daarbij kunnen helpen. Daarom de oproep om instrumenten die momenteel binnen uw school gebruikt […]

Lees meer

Loopbaanontwikkeling voor leraren | Een overzicht van mogelijkheden

Welke mogelijkheden zijn er voor mijn loopbaan als leraar? Werk ik nog met passie en plezier? Welke ambities en kwaliteiten heb ik? Hoe kan ik die inzetten voor mijn school en leerlingen? Wie zou me kunnen ondersteunen? Deze vragen komen op als leraren nadenken over de ontwikkelmogelijkheden binnen hun beroep. De mogelijkheid om je te […]

Lees meer

Rapport | Supporting teacher and school leader careers

Eén van de manieren om het beroep van leraar aantrekkelijker en inspirerender te maken is het creëren van ontwikkelmogelijkheden binnen het beroep van leraar. In de afgelopen twee jaar heeft een werkgroep van de Europese Commissie zich gebogen over de vraag hoe loopbaanmogelijkheden voor leraren te versterken zijn. De resultaten daarvan zijn nu vast gelegd […]

Lees meer

Rapport | OECD pleit voor loopbaanbeleid in scholen

In het in 2019 verschenen OECD rapport Working and learning together – Rethinking human resource policies for schools wordt ruim aandacht besteed aan loopbaanontwikkeling van leraren. Naast thema’s als HR-beleid binnen scholen, het stimuleren van professionele ontwikkeling in scholen en vraagstukken rond de onderwijsarbeidsmarkt en tekorten en overschotten aan leraren, is er een hoofdstuk gewijd […]

Lees meer

Boeklancering | ‘Leraar: een professie met perspectief’

Op dinsdag 4 februari 2020 verschijnen drie boeken over loopbaanontwikkeling voor leraren. Veel jongeren kiezen niet voor het beroep van leraar omdat ze binnen dat beroep te weinig ontwikkelmogelijkheden zien. Ook veel ervaren leraren verlaten om die reden na verloop van tijd het beroep. Het versterken van loopbaanmogelijkheden kan daarom een belangrijke bijdrage leveren aan […]

Lees meer

Europese perspectieven op loopbanen voor leraren

In 2019 vonden tweede Europese werkconferenties plaats over loopbaanontwikkeling van leraren, georganiseerd door de Working Group Schools van de Europese Commissie. De rol van schoolleiders bij het versterken van loopbaanpaden van leraren In de eerste werkconferentie in Antwerpen in mei stond de vraag centraal over de vraag hoe loopbanen voor leraren versterkt kunnen worden en […]

Lees meer

Symposium ‘Leraar: een professie met perspectief’

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO organiseert samen met initiatiefnemers Jurriën Dengerink, Marco Snoek en Bas de Wit op dinsdag 4 februari een symposium ter gelegenheid van de presentatie van het vervolg op de publicatie Beroepsbeeld voor de leraar uit 2017. Dit vervolg bestaat uit een set van drie boeken over het versterken van […]

Lees meer

Leraarschap combineren met een andere baan: een aantrekkelijke loopbaanmogelijkheid

Eén van de loopbaanmogelijkheden voor leraren is het combineren van het beroep van leraar met werk buiten de school. Dat kan zowel binnen als buiten het onderwijs. Deze vormen van ‘hybride leraarschap’ krijgen steeds meer aandacht. Roos van Rijn en Marian Thunnissen interviewden twintig hybride docenten die werkzaam zijn in het primair onderwijs (8), voortgezet […]

Lees meer

Een beroepsbeeld voor Integrale kindcentra

Een beroepsbeeld draagt bij aan een breed gedragen en gedeelde visie op de professionele wereld van het kindcentrum en een gemeenschappelijke taal ondersteunt de ontwikkeling van (mede-werkers binnen) kindcentra, zo is de gedachte van PACT voor Kindcentra. Experts uit de wereld van kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, kindcentra, kennisinstituten en opleidingen gingen daarom in maart van dit […]

Lees meer

Artikel over beroepsbeeld in European Journal of Education

Marco Snoek, Jurriën Dengerink en Bas de Wit schreven voor een themanummer van het European Journal of Education een artikel over het beroepsbeeld voor de leraar. Onder de titel ‘Reframing the teacher profession as a dynamic multifaceted profession: A wider perspective on teacher quality and teacher competence frameworks’, houden zij een pleidooi voor een breder […]

Lees meer