Het beroepsbeeld is een methode die Terweij gebruikt bij haar gesprekken met collega’s over het functioneren. “Ik schuif ze het plaatje van het beroepsbeeld onder de neus waarop de verschillende kwadranten te zien zijn. Docenten herkennen dit vrijwel altijd gelijk en zeggen: ik zit hier, dat ben ik. Dat geeft dan richting en duidelijkheid. We komen een beetje uit een fase waarin je als docent alles moest kunnen, en nu gaan we meer naar waarin je jezelf zou willen verdiepen. Het biedt misschien geen directe oplossing voor de vraag hoe docenten zich kunnen ontwikkelen in hun loopbaan, maar het geeft wel helderheid en kan eventueel richting geven aan ontwikkeling.”

Mooi vak en ingewikkelde baan

En ontwikkeling en perspectief is iets waar docenten behoefte aan hebben, zegt Terweij. “Onderwijs is een hartstikke mooi vak. Maar ook een ingewikkelde baan. Daar knappen goede professionals ook wel eens op af. Er zijn niet altijd gemotiveerde studenten, en er komt veel meer bij kijken dan alleen onderwijs geven. En dat kan soms ook frustrerend werken. Een aantal docenten loopt dan ook vast in loopbaanperspectief.”

Rollenboek

Het schoolbestuur is bezig een rollenboek te ontwikkelen voor het hele college. Hier wordt ook het beroepsbeeld voor de mbo docent gebruikt “Dan krijg je specialisatie in de zogenaamde horizontale vaardigheden zoals didactiek. Docenten zijn nou eenmaal professionals die altijd willen ontwikkelen en het Beroepsbeeld geeft hier richting aan.”