In het in 2019 verschenen OECD rapport Working and learning together – Rethinking human resource policies for schools wordt ruim aandacht besteed aan loopbaanontwikkeling van leraren. Naast thema’s als HR-beleid binnen scholen, het stimuleren van professionele ontwikkeling in scholen en vraagstukken rond de onderwijsarbeidsmarkt en tekorten en overschotten aan leraren, is er een hoofdstuk gewijd aan het versterken van de aantrekkelijkheid van loopbanen voor leraren en schoolleiders.

Aan de hand van concrete voorbeelden uit verschillende landen wordt afgerekend met het traditionele beeld dat er geen of nauwelijks loopbaanmogelijkheden voor leraren zijn. Voorbeelden van verticale en horizontale loopbaanmogelijkheden worden uitgewerkt. Daarnaast is er aandacht voor salarisdifferentiatie en werkcondities die een rol spelen bij het ontwikkelen van loopbaanpaden en het versterken van loopbaanmogelijkheden.

Aandacht voor loopbaanmogelijkheden is in de ogen van de OECD om verschillende reden van belang: om een aantrekkelijk beroeps te schetsen voor mensen die overwegen om leraar te worden, en om leraren die reeds binnen de school werken te behouden; een systeem met beperkte mogelijkheden voor ontwikkeling in het beroep ‘is likely to have detrimental effects  on their well-being, and ultimately, their willingness to remain in the profession and their capacity to provide high quality learning environments for their students’.

Bron: OECD (2019). Working and learning together – Rethinking human resource policies for schools. OECD reviews of School resources. Parijs; OECD.