Beroepsbeeld mbo-docent

Het Beroepsbeeld mbo-docent is ontworpen onder regie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en de BVMBO met inbreng van docenten, bestuurders, leidinggevenden, hr-medewerkers, lerarenopleiders en vakbonden. Het doel: een beeld ontwikkelen dat draagvlak heeft en herkend wordt vanuit verschillende perspectieven. Daarmee worden de ontwikkelingsmogelijkheden in het beroep van mbo-docent inzichtelijk gemaakt en ontstaat een gemeenschappelijke taal over docentschap in het mbo. Dit […]

Lees meer

Eindelijk een inspiratiebron!

‘Als je kiest voor het beroep van leraar in het mbo, kom je in een fuik terecht waar je vervolgens in de veertig jaar van je werkzame leven niet meer uit raakt.’ Dat is, gechargeerd, het negatieve stereotiepe beeld waar het beroep van mbo-docent last van heeft. Overtuigd dat de werkelijkheid een stuk zonniger en […]

Lees meer

‘Beroepsbeeld voor de leraar’ stelt ontwikkelperspectief centraal

De ontwikkelingsmogelijkheden van het beroep leraar meer zichtbaar maken en zo de aantrekkelijkheid van het vak versterken. Dat is de leidende gedachte achter de recent verschenen publicatie ‘Een Beroepsbeeld voor de leraar: over ontwikkelrichtingen en groei van leraren in het onderwijs’. De publicatie is tot stand gekomen na bijeenkomsten met leraren, lerarenopleiders en andere afgevaardigden […]

Lees meer