Leraarschap combineren met een andere baan: een aantrekkelijke loopbaanmogelijkheid

Eén van de loopbaanmogelijkheden voor leraren is het combineren van het beroep van leraar met werk buiten de school. Dat kan zowel binnen als buiten het onderwijs. Deze vormen van ‘hybride leraarschap’ krijgen steeds meer aandacht. Roos van Rijn en Marian Thunnissen interviewden twintig hybride docenten die werkzaam zijn in het primair onderwijs (8), voortgezet […]

Lees meer

Een beroepsbeeld voor Integrale kindcentra

Een beroepsbeeld draagt bij aan een breed gedragen en gedeelde visie op de professionele wereld van het kindcentrum en een gemeenschappelijke taal ondersteunt de ontwikkeling van (mede-werkers binnen) kindcentra, zo is de gedachte van PACT voor Kindcentra. Experts uit de wereld van kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, kindcentra, kennisinstituten en opleidingen gingen daarom in maart van dit […]

Lees meer

Artikel over beroepsbeeld in European Journal of Education

Marco Snoek, Jurriën Dengerink en Bas de Wit schreven voor een themanummer van het European Journal of Education een artikel over het beroepsbeeld voor de leraar. Onder de titel ‘Reframing the teacher profession as a dynamic multifaceted profession: A wider perspective on teacher quality and teacher competence frameworks’, houden zij een pleidooi voor een breder […]

Lees meer

Beroepsbeeld mbo-docent

Het Beroepsbeeld mbo-docent is ontworpen onder regie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en de BVMBO met inbreng van docenten, bestuurders, leidinggevenden, hr-medewerkers, lerarenopleiders en vakbonden. Het doel: een beeld ontwikkelen dat draagvlak heeft en herkend wordt vanuit verschillende perspectieven. Daarmee worden de ontwikkelingsmogelijkheden in het beroep van mbo-docent inzichtelijk gemaakt en ontstaat een gemeenschappelijke taal over docentschap in het mbo. Dit […]

Lees meer

Eindelijk een inspiratiebron!

‘Als je kiest voor het beroep van leraar in het mbo, kom je in een fuik terecht waar je vervolgens in de veertig jaar van je werkzame leven niet meer uit raakt.’ Dat is, gechargeerd, het negatieve stereotiepe beeld waar het beroep van mbo-docent last van heeft. Overtuigd dat de werkelijkheid een stuk zonniger en […]

Lees meer

‘Beroepsbeeld voor de leraar’ stelt ontwikkelperspectief centraal

De ontwikkelingsmogelijkheden van het beroep leraar meer zichtbaar maken en zo de aantrekkelijkheid van het vak versterken. Dat is de leidende gedachte achter de recent verschenen publicatie ‘Een Beroepsbeeld voor de leraar: over ontwikkelrichtingen en groei van leraren in het onderwijs’. De publicatie is tot stand gekomen na bijeenkomsten met leraren, lerarenopleiders en andere afgevaardigden […]

Lees meer