Welke mogelijkheden zijn er voor mijn loopbaan als leraar? Werk ik nog met passie en plezier? Welke ambities en kwaliteiten heb ik? Hoe kan ik die inzetten voor mijn school en leerlingen? Wie zou me kunnen ondersteunen? Deze vragen komen op als leraren nadenken over de ontwikkelmogelijkheden binnen hun beroep.

De mogelijkheid om je te ontwikkelen in je beroep is van belang om met plezier te blijven werken. Daarom is het belangrijk om je te blijven uitdagen en op zoek te gaan naar mogelijkheden om door te groeien. Ook schoolleiders, bestuurders en HR-medewerkers binnen een school kunnen daar een rol in spelen. In deze plaat zijn kort de mogelijkheden geschetst voor loopbaanontwikkeling van leraren. Dat zijn er wellicht meer dan je denkt!

Het overzicht is gebaseerd op een rapport vanuit de Europese Commissie en het beroepsbeeld voor de leraar.