Eén van de loopbaanmogelijkheden voor leraren is het combineren van het beroep van leraar met werk buiten de school. Dat kan zowel binnen als buiten het onderwijs. Deze vormen van ‘hybride leraarschap’ krijgen steeds meer aandacht.

Roos van Rijn en Marian Thunnissen interviewden twintig hybride docenten die werkzaam zijn in het primair onderwijs (8), voortgezet onderwijs (5), hoger beroepsonderwijs (6) en het wetenschappelijk onderwijs (1), om zo inzicht te krijgen in de werkbeleving van hybride docenten en specifiek in de aspecten van de combinatie van de twee banen die van invloed zijn op de keuze om dit te blijven doen.

Een belangrijke reden om naast het leraarschap ander werk te zoeken is de behoefte aan afwisseling, uitdaging en persoonlijke ontwikkeling valt op. De meeste ondervraagden zijn al geruime tijd docent en naar verloop van tijd kreeg men de behoefte aan andere werkzaamheden dan voor de klas staan. Ze hebben behoefte aan extra uitdaging en behoefte zich te ontwikkelen en wat nieuws te leren. De uitdaging wordt niet gezocht in verschillende rollen en werkzaamheden in de school, maar in een baan buiten de schoolorganisatie.

Een aantal geïnterviewden ervaart dat er binnen de school weinig uitdaging en ruimte voor talentbenutting is en dat zij vanuit school weinig ruimte kregen om extra taken op te pakken en hebben daarom voor een tweede baan buiten het onderwijs gekozen. De respondenten zijn unaniem in hun oordeel dat zij veel energie krijgen van de afwisseling door hun twee banen. Dit betreft afwisseling van werkzaamheden, de combinatie van het alleen werken of met een groep, de variëteit aan collega’s, de verschillende werksferen en culturen.

Hybride leraarschap heeft niet alleen voordelen voor leraren zelf, maar ook voor hun leerlingen en de school. Het combineren van banen draagt namelijk bij aan vertrouwen in het eigen kunnen. Niet alleen zeggen de hybride docenten zich bekwamer te voelen als docent, maar ook dat zij door het combineren van banen ook  beschikken over kennis en vaardigheden die buiten het klaslokaal relevant zijn en benut kunnen worden.

Meer informatie over hybride leraarschap is te vinden op de website www.hybridedocent.nl

Bron: Lerarenopleidingen moeten zich aanpassen aan hybride docenten, Scienceguide, 7 januari 2020