Dat de subsidie voor de ‘academische kop’ van opleidingsscholen is geschrapt, weerhoudt de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) er niet van om zoveel mogelijk praktijkonderzoek uit te laten voeren. Door studenten én door docentonderzoekers. “Onderzoek draagt bij aan de kwaliteit van leraren, van scholen, van het onderwijs”, zegt Willem Poppe, directeur van de ZAOS. De ZAOS werkt daarom intensief samen met Lisette Wijnia, lector onderwijsexcellentie voortgezet (speciaal) onderwijs bij het Roosevelt Center for Excellence in Education (RCEE) en de HZ University of Applied Sciences in Middelburg | 2019

Bladeren

Gerelateerde documenten

Praktijkvoorbeelden

Beroepsbeeld leraar stimuleert brede professionele ontwikkeling

In de gesprekscyclus zetten teamleiders van de drie scholen van scholengroep Leonardo da Vinci in Leiden – onderdeel van Academische Opleidingsschool ROS Rijnland – sinds begin 2018 ‘Het beroepsbeeld voor de leraar’ in. Hans Freitag en Myra Warmer, respectievelijk voorzitter van het College van Bestuur en opleidingscoördinator van de scholengroep, vertellen erover. “Het docentschap omvat veel meer dan lesgeven alleen.” | 2019

Lees meer
Praktijkvoorbeelden

Loopbanen van leraren in het voortgezet onderwijs

In opdracht van het arbeidsmarktplatform voortgezet onderwijs VOION onderzochten het Kohnstamm Instituut en de Hogeschool van Amsterdam de horizontale en verticale loopbaanmogelijkheden van leraren. In de eerste deelstudie is op basis van interviews en een enquête een inventarisatie uitgevoerd naar de verschillende rollen die leraren vervullen in het voortgezet onderwijs in combinatie met hun lesgevende taken. Via literatuurstudie is een overzicht samengesteld van de rollen die leraren in het voortgezet onderwijs vervullen naast hun kernwerkzaamheden. In deelstudie 2 is op basis van literatuurstudie en bevraging van ‘national experts’ nagegaan in hoeverre loopbaanpaden in andere landen of andere sectoren ideeën kunnen opleveren voor het onderwijsloopbaanbeleid in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Het rapport bevat ook portretten van 10 scholen die actief vorm geven aan loopbaanbeleid | 2018

Lees meer