Dat de subsidie voor de ‘academische kop’ van opleidingsscholen is geschrapt, weerhoudt de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) er niet van om zoveel mogelijk praktijkonderzoek uit te laten voeren. Door studenten én door docentonderzoekers. “Onderzoek draagt bij aan de kwaliteit van leraren, van scholen, van het onderwijs”, zegt Willem Poppe, directeur van de ZAOS. De ZAOS werkt daarom intensief samen met Lisette Wijnia, lector onderwijsexcellentie voortgezet (speciaal) onderwijs bij het Roosevelt Center for Excellence in Education (RCEE) en de HZ University of Applied Sciences in Middelburg | 2019

Bladeren

Gerelateerde documenten

Praktijkvoorbeelden

Nieuwe kwaliteitskader begint bij een helder en gezamenlijk beroepsbeeld

In dit artikel van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren leest u hoe Opleidingsschool Nijmegen mbo het formuleren van een helder en gezamenlijk beroepsbeeld aanpakte. En hoe belangrijk een gezamenlijk beroepsbeeld is voor het borgen van de kwaliteit van samen opleiden.

Lees meer
Praktijkvoorbeelden

Leraar in Amsterdam | Een kleurrijk beroep

In Amsterdam werken schoolbesturen, kennisinstellingen en gemeente samen aan oplossingen voor het lerarentekort. Het project ‘Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep’ draagt bij aan de concretisering van het beroepsbeeld. Onder meer door het bieden van ontwikkelmogelijkheden voor leraren en het investeren in inspirerende werkomgevingen. En het vormgeven aan doorlopende leerlijnen (van starter tot expert) en loopbanen in het onderwijs.

Lees meer
Praktijkvoorbeelden

Beroepsbeeld leraar stimuleert brede professionele ontwikkeling

In de gesprekscyclus zetten teamleiders van de drie scholen van scholengroep Leonardo da Vinci in Leiden – onderdeel van Academische Opleidingsschool ROS Rijnland – sinds begin 2018 ‘Het beroepsbeeld voor de leraar’ in. Hans Freitag en Myra Warmer, respectievelijk voorzitter van het College van Bestuur en opleidingscoördinator van de scholengroep, vertellen erover. “Het docentschap omvat veel meer dan lesgeven alleen.” | 2019

Lees meer