Dat de subsidie voor de ‘academische kop’ van opleidingsscholen is geschrapt, weerhoudt de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) er niet van om zoveel mogelijk praktijkonderzoek uit te laten voeren. Door studenten én door docentonderzoekers. “Onderzoek draagt bij aan de kwaliteit van leraren, van scholen, van het onderwijs”, zegt Willem Poppe, directeur van de ZAOS. De ZAOS werkt daarom intensief samen met Lisette Wijnia, lector onderwijsexcellentie voortgezet (speciaal) onderwijs bij het Roosevelt Center for Excellence in Education (RCEE) en de HZ University of Applied Sciences in Middelburg. Hoofstuk afkomstig uit de publicatie Doorlopend leren van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren | 2019

Bladeren

Gerelateerde documenten

Praktijkvoorbeelden

Interview | “Beroepsbeeld helpt mij richting te geven aan loopbaanontwikkeling bij collega’s”

Marjan Terweij is directeur Verpleging en Verzorging van het Koning Willem I College in Den Bosch. Toen de coronacrisis uitbrak moest er snel worden geschakeld. “In die periode is plots veel nieuw werk ontstaan zoals het aanpakken van de examens, de stages en het onderwijs. Dan merk je eigenlijk hoe veelzijdig dit beroep van docent […]

Lees meer
Praktijkvoorbeelden

Praktijkervaringen | Beroepsbeeld mbo-docent

Een docent moet zoveel meer kunnen dan alleen lesgeven. Het Beroepsbeeld mbo-docent geeft docenten en onderwijsteams handvatten om zich verder te ontwikkelen op verschillende gebieden. Docent omgangskunde, Michael Matulessy en lerarenopleiders Carlijn van Diepen en Anke Bakker vertellen over hun ervaringen | 2020

Lees meer
Praktijkvoorbeelden

Katern | Een driedimensionaal beroepsbeeld voor de leraar

Er moet in scholen en opleidingen meer aandacht zijn voor het beroepsbeeld voor de docent en voor het feit dat het leraarschap veel meer perspectieven biedt dan lesgeven alleen, vinden Alette Boone en Gabi Holtgrefe, schoolopleiders op het Christelijk College De Populier in Den Haag | 2020

Lees meer