De lerarenopleidingen spelen een sleutelrol in het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Om die reden is er in politiek en overheidsbeleid veel aandacht voor de kwaliteit van de lerarenopleidingen. Die aandacht vertaalt zich in concrete beleidsmaatregelen die uitgaan van een cyclus van prioriteren en besluitvorming, sturing en monitoring. Deze cyclus lijkt simpel, maar is in werkelijkheid complex. In dit hoofdstuk uit katern 2 van de ‘Kennisbasis lerarenopleiders’ wordt iets van die complexiteit geschetst vanuit de overtuiging dat het belangrijk is voor lerarenopleiders om de context waarin zij werken te begrijpen, zodat zij daarmee beter om kunnen gaan | 2017

Bladeren

Gerelateerde documenten

Publicaties & links

Rapport | Supporting teacher and school leader careers

In de afgelopen twee jaar heeft een werkgroep van de Europese Commissie zich gebogen over de vraag hoe loopbaanmogelijkheden voor leraren te versterken zijn. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in dit rapport dat handvatten biedt voor beleidsmakers bij het ondersteunen van loopbaanontwikkeling en loopbaanbeleid | 2020

Lees meer
Publicaties & links

Rapport | Working and learning together

In dit rapport van het OECD ‘wordt ruim aandacht besteed aan loopbaanontwikkeling van leraren. Naast thema’s als HR-beleid binnen scholen, het stimuleren van professionele ontwikkeling in scholen en vraagstukken rond de onderwijsarbeidsmarkt en tekorten en overschotten aan leraren | 2019

Lees meer
Publicaties & links

Rapport | Loopbanen van leraren in het voortgezet onderwijs

Het Kohnstamm Instituut en de Hogeschool van Amsterdam onderzochten de horizontale en verticale loopbaanmogelijkheden van leraren. In de eerste deelstudie is op basis van interviews en een enquête een inventarisatie uitgevoerd naar de verschillende rollen die leraren vervullen in het voortgezet onderwijs in combinatie met hun lesgevende taken | 2018

Lees meer