Zoek in inspiratie
24 resultaten
Publicaties & links

Reframing the teacher profession as a dynamic multifaceted profession

Marco Snoek, Jurriën Dengerink en Bas de Wit schreven voor een themanummer van het European Journal of Education een artikel over het beroepsbeeld voor de leraar. Hierin houden zij een pleidooi voor een breder en minder statisch perspectief op het beroep van leraar. Vervolgens schetsen ze hoe in Nederland het Beroepsbeeld voor de leraar als een ‘boundary object’ heeft bij gedragen aan zo’n breder perspectief en het gesprek op gang heeft gebracht over loopbaanontwikkeling van leraren. Het artikels niet vrij toegankelijk. Geïnteresseerden kunnen via info@beroepsbeeldvoordeleraar.nl contact opnemen met één van de auteurs voor een kopie.

Lees meer
Publicaties & links

Teacher careers in Europe: Access, Progression and Support

Dit rapport dat is opgesteld door Eurydice, het onderzoeks- documentatiebureau van de Europese Commissie m.b.t. onderwijs, beschrijft hoe in verschillende Europese landen loopbanen van leraren gestructureerd zijn en ondersteund worden. Het rapport brengt voor de verschillende landen in kaart wat de formele vereisten zijn om leraar te worden, de aanwervings- en arbeidsvoorwaarden, zowel als de vooruitzichten op professionele ontwikkeling en ondersteuning. Het zet de mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling voor leerkrachten uiteen, zowel in termen van hiërarchische progressie en afwisseling binnen het takenpakket, als de stand van zaken betreffende het definiëren en gebruiken van competentiekaders voor leerkrachten. De studie analyseert tot slot ook de rol en werking van de lerarenevaluatie.

Lees meer
Publicaties & links

Loopbaanpaden in het primair onderwijs

In opdracht van het ministerie van OCW onderzocht Berenschot in 2018 wat de huidige loopbaanmogelijkheden waren voor leraren in het basisonderwijs. Op basis van een uitgebreide literatuurstudie, een internationale vergelijking (uitgevoerd door bureau Nuffic) en een uitgebreide consultatie van leerkrachten, schoolleiders en bestuurders wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: Wat is de huidige stand van zaken als het gaat om loopbaanpaden, gekeken naar nationale en internationale literatuur? Wat zijn de wensen van leerkrachten, schoolleiders en bestuurders op het gebied van carrièremogelijkheden? Welke ontwikkelingen zijn er in de sector nodig om te komen tot (betere) loopbaanpaden van leerkrachten in het primair onderwijs? Daarnaast geeft het rapport inzicht in de wensen, ideeën en oplossingsrichtingen van leraren om het carrièreperspectief van leraren in het basisonderwijs te verbeteren | 2018

Lees meer
Praktijkvoorbeelden

Loopbanen van leraren in het voortgezet onderwijs

In opdracht van het arbeidsmarktplatform voortgezet onderwijs VOION onderzochten het Kohnstamm Instituut en de Hogeschool van Amsterdam de horizontale en verticale loopbaanmogelijkheden van leraren. In de eerste deelstudie is op basis van interviews en een enquête een inventarisatie uitgevoerd naar de verschillende rollen die leraren vervullen in het voortgezet onderwijs in combinatie met hun lesgevende taken. Via literatuurstudie is een overzicht samengesteld van de rollen die leraren in het voortgezet onderwijs vervullen naast hun kernwerkzaamheden. In deelstudie 2 is op basis van literatuurstudie en bevraging van ‘national experts’ nagegaan in hoeverre loopbaanpaden in andere landen of andere sectoren ideeën kunnen opleveren voor het onderwijsloopbaanbeleid in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Het rapport bevat ook portretten van 10 scholen die actief vorm geven aan loopbaanbeleid | 2018

Lees meer