Zoek in inspiratie
33 resultaten
Publicaties & links

Rapport | Loopbaanpaden in het primair onderwijs

In opdracht van het ministerie van OCW onderzocht Berenschot in 2018 wat de huidige loopbaanmogelijkheden waren voor leraren in het basisonderwijs. Daarnaast geeft het rapport inzicht in de wensen, ideeën en oplossingsrichtingen van leraren om het carrièreperspectief van leraren in het basisonderwijs te verbeteren | 2018

Lees meer
Publicaties & links

Rapport | Teacher careers in Europe: Access, Progression and Support

Dit rapport opgesteld door Eurydice, het onderzoeks- documentatiebureau van de Europese Commissie m.b.t. onderwijs, beschrijft hoe in verschillende Europese landen loopbanen van leraren gestructureerd zijn en ondersteund worden | 2020

Lees meer
Publicaties & links

Artikel | Reframing the teacher profession as a dynamic multifaceted profession

Marco Snoek, Jurriën Dengerink en Bas de Wit schreven voor een themanummer van het European Journal of Education een artikel over het beroepsbeeld voor de leraar. Hierin houden zij een pleidooi voor een breder en minder statisch perspectief op het beroep van leraar.

Lees meer
Publicaties & links

Column | Zicht op verschillende rollen in kindcentra

Column van Marco Snoek, lector Leren & Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam, in het juli/augustusnummer van het blad ‘Bestuur, Beleid, Management en Pedagogiek in het Kindcentrum’ over de ontwikkeling van het beroepsbeeld voor kindcentra | 2019

Lees meer
Instrumenten

Beroepsbeeld medewerker IKC | Perspectieven voor medewerkers in een interprofessioneel team

Het beroepsbeeld IKC biedt medewerkers binnen IKCs handvatten om na te denken over hun ontwikkeling en loopbaan. Tegelijk biedt het ook leidinggevenden binnen IKCs handvatten om medewerkers te ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling en mogelijkheden om meer aandacht te besteden aan loopbaanbeleid | 2019

Lees meer
Publicaties & links

Schoolleiding en CoP stimuleren de ontwikkeling van de Professionele LeerGemeenschap

Dit onderzoek gepubliceerd in het Tijdschrift voor lerarenopleiders laat zien op welke wijze basisscholen zich ontwikkelen als professionele leergemeenschap en hoe de schoolleiding en een Community of Practice in de basisschool beide een bijdrage leveren aan het lerend vermogen van leerkrachten | 2015

Lees meer
Publicaties & links

Kennisbasis | Ontwikkeling van lerarenopleidingen door het leerpotentieel van grenzen te benutten

Deze bijdrage uit de ‘Kennisbasis lerarenopleiders’ is opgebouwd vanuit de activiteitentheorie en de ideeën omtrent boundary crossing. Het beschrijft de ontwikkeling van opleidingsschool als educatief netwerk waarbij aandacht wordt besteed aan de actoren, objecten en activiteiten die daarbij een rol spelen | 2017

Lees meer
Publicaties & links

Studie | Onderzoekend handelen in de dagelijkse praktijk van leraren en docenten

In deze studie uit het Tijdschrift voor lerarenopleiders wordt onderzocht wat onderzoekend handelen in de praktijk van leraren en docenten zou kunnen zijn en hoe praktijkgerichte onderzoeksprojecten een bijdrage kunnen leveren aan dit onderzoekend handelen in het onderwijs | 2014

Lees meer
Publicaties & links

Studie| Aandacht binnen lerarenopleidingen voor schooleigen curriculumontwikkeling

Artikel uit het Tijdschrift voor Lerarenopleider over het realiseren van onderwijs van de toekomst. Hiervoor wordt van leraren verwacht dat zij actief bijdragen aan curriculumontwikkeling binnen de school. Doel van deze studie uit was om zicht te krijgen op de wijze waarop aankomende leraren voorbereid worden op deze taak | 2017

Lees meer
Publicaties & links

Artikel | Een Lesson Study team als een professionele leergemeenschap

Dit artikel uit het Tijdschrift voor Lerarenopleiders gaat in op Lesson Study (LS) teams als professionele leergemeenschappen (PLG’s). LS wordt gezien als één van de snelst groeiende strategieën om het onderwijs te verbeteren | 2015

Lees meer