Een beroepsbeeld draagt bij aan een breed gedragen en gedeelde visie op de professionele wereld van het kindcentrum en een gemeenschappelijke taal ondersteunt de ontwikkeling van (mede-werkers binnen) kindcentra, zo is de gedachte van PACT voor Kindcentra. Experts uit de wereld van kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, kindcentra, kennisinstituten en opleidingen gingen daarom in maart van dit jaar 24 uur met elkaar in conclaaf. Tijdens dit interactieve proces werden bouwstenen geformuleerd voor een beroepsbeeld van medewerkers in een kindcentrum. Het beroepsbeeld heeft als uiteindelijk doel een wenkend perspectief te bieden voor zowel opleidingen als werkveld over de gewenste professionaliteit in een kindcentrum.

Binnen Integrale Kindcentra werken leraren en pedagogen aan de integrale ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Daarbij komen kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg en andere voorzieningen die zich richten op het ondersteunen van kinderen en ouders bij hun ontwikkeling samen. De diversiteit aan professionals, opleidingsniveaus (van mbo tot wo), expertisegebieden, taken en rollen was aanleiding om beter in beeld te brengen hoe voor die verschillende professionals ontwikkeling en doorgroei mogelijk is. Het beroepsbeeld bouwt voort op het beroepsbeeld voor de leraar dat in 2017 ontwikkeld is en voegt daar nieuwe ontwikkelmogelijkheden aan toe.

Handvatten voor ontwikkeling

Het beroepsbeeld IKC biedt medewerkers binnen IKCs handvatten om na te denken over hun ontwikkeling en loopbaan. Tegelijk biedt het ook leidinggevenden binnen IKCs handvatten om medewerkers te ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling en mogelijkheden om meer aandacht te besteden aan loopbaanbeleid. Het beroepsbeeld is samengevat in een infographic en een korte brochure.

Download Beroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentra

Zicht op verschillende rollen in kindcentra

Klik hier voor de column van Marco Snoek, lector Leren & Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam, in het juli/augustusnummer van het blad ‘Bestuur, Beleid, Management en Pedagogiek in het Kindcentrum’ over de ontwikkeling van het beroepsbeeld voor kindcentra.

Bron: Website PACT voor kindcentra