Op dinsdag 4 februari 2020 verschijnen drie boeken over loopbaanontwikkeling voor leraren. Veel jongeren kiezen niet voor het beroep van leraar omdat ze binnen dat beroep te weinig ontwikkelmogelijkheden zien. Ook veel ervaren leraren verlaten om die reden na verloop van tijd het beroep. Het versterken van loopbaanmogelijkheden kan daarom een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van het lerarentekort. Bovendien draagt het versterken van het loopbaanperspectief voor leraren bij aan het werkplezier en de passie waarmee leraren in het onderwijs (blijven) werken en daarmee aan het leerplezier van leerlingen.

60 auteurs en 30 hoofdstukken

Mede door de publicatie van ‘Een beroepsbeeld voor de leraar’ in 2017 is er steeds meer aandacht gekomen voor loopbaanontwikkeling van leraren. Tegelijk blijkt er een brede behoefte te bestaan aan een herkenbaar kader en handvat voor loopbaanpaden en (loopbaan)ontwikkeling van leraren. In het verdiepende drieluik Leraar: een professie met perspectief dat 4 februari verschijnt brengen 60 auteurs in 30 hoofdstukken bij elkaar wat er bekend is uit onderzoek rond loopbaanontwikkeling van leraren en verbinden dat met de praktijk in scholen.

Drie thema’s

Aan de hand van drie thema’s biedt de bundel leraren en schoolleiders handvatten om het gesprek over beroepsbeeld, loopbaan- en ontwikkelperspectieven te verrijken met de uitkomsten van onderzoek:

  • Loopbaanontwikkeling en professionele ontwikkeling van leraren (deel 1: Een veelzijdig beroepsbeeld)
  • Concrete loopbaanmogelijkheden (deel 2: Verbreding en verdieping in het beroep)
  • De randvoorwaarden die daartoe binnen scholen nodig zijn (deel 3: Een leeromgeving voor leraren)

Inspiratiebron voor gesprek

Het drieluik is geen kant en klaar model voor loopbaanpaden, maar een inspiratiebron voor het gesprek tussen leraren, schoolleiders, schoolbesturen, lerarenopleiders en beleidsmakers. Het schetst een beroep dat rijk is aan ontwikkelmogelijkheden. We hopen daarom dat de boeken leraren ondersteunen bij het grijpen van die kansen. Anderen zullen ze handvatten bieden voor het ontwikkelen van loopbaan- en personeelsbeleid en van ondersteuningsprogramma’s, en bij het realiseren en stimuleren van gunstige condities voor een aantrekkelijk lerarenberoep.

Symposium

De presentatie van de boeken vindt plaats dinsdagmiddag 4 februari a.s. tijdens een symposium met circa 200 deelnemers in Antropia, Driebergen. Tijdens dit symposium is – aan de hand van enkele hoofdstukken – aandacht voor verschillende perspectieven op loopbaanontwikkeling van leraren, maar ook voor de vraag wat het stimuleren van loopbaanontwikkeling van leraren in de komende tijd vraagt van lerarenorganisaties, schoolbesturen, beleidsmakers en onderzoekers.

Gratis downloads beschikbaar

Het drieluik is tot stand gekomen in samenwerking met Didactief/Ten Brink Uitgevers. De boeken kunnen vanaf 4 februari besteld worden op de website van Ten Brink Uitgevers.

Dankzij de financiële steun van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren zijn de boeken en de afzonderlijke hoofdstukken vanaf 4 februari ook vrij te raadplegen op deze website.