Marco Snoek, Jurriën Dengerink en Bas de Wit schreven voor een themanummer van het European Journal of Education een artikel over het beroepsbeeld voor de leraar. Onder de titel ‘Reframing the teacher profession as a dynamic multifaceted profession: A wider perspective on teacher quality and teacher competence frameworks’, houden zij een pleidooi voor een breder perspectief op het beroep van leraar.

Het huidige beeld van de leraar is vooral statisch met weinig oog voor de ontwikkeling van de leraar gedurende zijn loopbaan. Bovendien is het beeld van de leraar vaak smal van aard, waarbij de nadruk ligt op het handelen van de leraar in de klas en er weinig aandacht is voor rollen van de leraar buiten de klas. Het beroep van leraar is er bij gebaat als er een breder en minder statisch beeld van het beroep wordt gecreëerd. Vervolgens schetsen ze hoe in Nederland het Beroepsbeeld voor de leraar als een ‘boundary object’ heeft bij gedragen aan zo’n breder perspectief en het gesprek op gang heeft gebracht over loopbaanontwikkeling van leraren.

Opvragen artikel

Het artikels niet vrij toegankelijk. Geïnteresseerden kunnen via info@beroepsbeeldvoordeleraar.nl contact opnemen met één van de auteurs voor een kopie.

Snoek, M., Dengerink, J, & De Wit, B. (2019). Reframing the Teacher profession as a dynamic and multifaceted profession: A wider perspective on teacher quality and teacher competence frameworks. European Journal of Education, 54, 413–425